> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Landelijk nieuws

De krapte op de arbeidsmarkt slaat toe, ook bij gemeenten. Het aantal openstaande vacatures neemt snel toe. Dit blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds.

18-06-2018 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar de bloeiende economie onderstreept vooral de noodzaak om in actie te komen en de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet in zijn brief ‘Aanpak krapte op de arbeidsmarkt’.

18-06-2018 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Mbo’s krijgen meer ruimte om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. Iedere instelling kan daardoor concreet aan de slag met hun eigen specifieke regionale situatie. Of de focus moet liggen bij de aansluiting van opleidingen bij de behoefte op het werkgebied, leven lang ontwikkelen, of een heel ander thema, bepalen de instellingen zelf. Daarin werken ze samen met belangrijke partners, zoals het bedrijfsleven, gemeenten en andere onderwijsinstellingen.

18-06-2018 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Er zijn extra investeringen nodig om ‘vergeten’ laaggeletterden bij de maatschappij te betrekken. De kloof tussen geletterden en ongeletterden in Nederland neemt anders verder toe. Dit schrijven de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), de MBO Raad, Stichting Lezen & Schrijven, Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheken in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW over het terugdringen van laaggeletterdheid. Op 13 juni vergadert de commissie over dit onderwerp.

14-06-2018 | Lees meer...
Landelijk nieuws

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (de NRTO) heeft een nieuwe publicatie uitgbracht: Nederlands leren loont! Samen met private opleiders werken aan inburgering en integratie. In deze publicatie treft u tal van voorbeelden aan van opleiders die lid zijn van de NRTO die inburgeraars begeleiden. Dit zijn opleiders met het NRTO-keurmerk, naast het Blik op Werk-keurrmerk. Het betreft een selectie van de mogelijkheden.  

14-06-2018 | Lees meer...

Pagina's