Nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
01-04-2015

Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk (75 duizend). Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

Lees meer 0 reacties
01-04-2015

In de komende jaren wordt extra ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Lees meer 0 reacties
31-03-2015

Ties de Kock, tweedejaars masterstudent computer science, won vrijdagavond de Challenge School en Toekomst met zijn app ‘Vooruitzicht’.

Lees meer 0 reacties
30-03-2015

Avans Hogeschool, De Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool starten in het studiejaar 2015/2016 gezamenlijk met de nieuwe opleiding Mens en Techniek.

Lees meer 0 reacties
27-03-2015

Er blijven veel opleidings- en cursusgelden liggen omdat werklozen, opleiders en bedrijven de weg niet weten. Het Leerwerkloket baant zonodig zelf die weg.

Lees meer 0 reacties

Pagina's