> Nieuws

Nieuws

Evaluatie Passend Onderwijs

De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier houden de onderzoekers de vorderingen in de verschillende deelonderzoeken bij en worden de uitkomsten gedeeld.

25-11-2015 | Lees meer

Sociale partners krijgen een stevigere rol bij het aan het werk houden en naar werk begeleiden van mensen die hun baan dreigen te verliezen. Het kabinet stelt tien miljoen euro beschikbaar voor experimenten die dit ondersteunen.

25-11-2015 | Lees meer

Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn minder vaak werkloos dan inwoners van andere OESO-landen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2015.

25-11-2015 | Lees meer
Rijksoverheid

Het kabinet heeft het voornemen de Sociaal-Economische Raad (SER) komend jaar om advies te vragen over onder meer de flexibele inzet van mensen binnen organisaties.

23-11-2015 | Lees meer

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk. Dit is het tussenresultaat van de 76 sectorplannen die sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren.

18-11-2015 | Lees meer

Pagina's