> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Het aantal leerplichtige kinderen dat korte of langere tijd niet naar school ging is vorig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9.972. Veertig procent van deze leerlingen stond wel op een school ingeschreven maar bezocht deze langer dan vier weken niet.

03-02-2016 | Lees meer
Juichende oma

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) noemt het "een uniek concept, waaraan we graag meewerken". Tien vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, krijgen in Katwijk woonruimte in een verpleeghuis en worden tegelijk opgeleid om ouderen te verplegen.

Het initiatief is deze maand van start gegaan met de komst van vijf asielzoekers: twee mannen en drie vrouwen uit Syrië en Eritrea. Zij hebben in hun vaderland een medische opleiding gevolgd, maar moesten in Katwijk ook nog een strenge sollicitatieprocedure door om aan het werk te kunnen. 

02-02-2016 | Lees meer
De genomineerde taalhelden uit Friesland, waaronder Ria Akkersdijk, projectleider Leerwerkloket Friesland, Joost Huiskens van Stichting Lezen & Schrijven Friesland en Prinses Laurentien.
Leerwerkloket: Leerwerkloket Fryslân - Leeuwarden

Afgelopen 21 januari reikte Prinses Laurentien de Taalheldenprijs uit. Ria Akkersdijk, projectleider van het Leerwerkloket Friesland was een van de genomineerden.

29-01-2016 | Lees meer

Avans Hogeschool en Avans+ investeren de komende jaren € 7,8 miljoen in het versterken van deeltijdonderwijs voor professionals. Onlangs maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat Avans Deeltijd en Avans+ € 2,7 miljoen ontvangen om deze investering te realiseren.

27-01-2016 | Lees meer
Werkende mensen met verschillende beroepen

Honderden Nederlandse werklozen kunnen binnenkort aan de slag in Duitsland en België, net over de Nederlandse grens. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor bijna 5 miljoen euro vrijgemaakt, de rest van de 9,7 miljoen komt van sociale partners. 

26-01-2016 | Lees meer

Pagina's