Nieuws

> 25 Aanvragen ingediend bij Regionaal investeringsfonds mbo

25 Aanvragen ingediend bij Regionaal investeringsfonds mbo

Voor de eerste ronde van 2016 zijn voor het Regionaal investeringsfonds mbo 25 aanvragen binnengekomen bij DUO. Dat betekent 25 plannen om door middel van publiek-private samenwerking de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De aanvragen komen uit verschillende sectoren, waaronder techniek, maar dit keer valt op dat  de zorgsector goed is vertegenwoordigd. Door alle veranderingen in deze sector, neemt de noodzaak toe dat het onderwijs nauw aansluit op de werkzaamheden die de toekomstige werknemers straks gaan verrichten. In andere sectoren, bijvoorbeeld in de foodprocesindustrie, trekt het bedrijfsleven aan de bel vanwege het verwachtte tekort aan personeel in de branche. Ook is er aandacht voor toekomstgerichte onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de biobased economy, steeds meer beroepen in diverse sectoren zullen op een biobased-manier gaan werken, hoe zorg je ervoor dat mbo’ers hierop voorbereid zijn? Al met al uiteenlopende vraagstukken die kunnen worden opgepakt door publiek-private samenwerkingen.

 

Regionaal investeringsfonds mbo

Met het Regionaal investeringsfonds mbo stelt Bussemaker voor de periode 2014 – 2017 in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal komt er daarmee €300 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. Deze ronde is er €24 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk. Aangevuld door regionale overheden en bedrijven moet dat een investering van €72 miljoen in innovatieve beroepsonderwijs opleveren. Eind mei maakt Bussemaker bekend welke van de nu aangevraagde projecten een bijdrage uit het investeringsfonds ontvangen. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld. De commissie bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. In juni 2016 is de volgende aanmeldperiode.

Categorieën: 
Mbo