Nieuws

> 2,7 miljoen van ministerie OCW voor deeltijdonderwijs Avans

2,7 miljoen van ministerie OCW voor deeltijdonderwijs Avans

Avans Hogeschool en Avans+ investeren de komende jaren € 7,8 miljoen in het versterken van deeltijdonderwijs voor professionals. Onlangs maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat Avans Deeltijd en Avans+ € 2,7 miljoen ontvangen om deze investering te realiseren.

Avans Hogeschool besloot al enkele jaren geleden om met Avans Deeltijd haar deeltijdonderwijs flink te verbeteren. Sinds 2015 is het deeltijdonderwijs flexibeler en meer vraaggericht. Dat geeft professionals, met name in de regio Noord-Brabant, meer mogelijkheden en vrijheid in het volgen van een opleiding naast het werk. Ook heeft een student hierdoor meer kans het gewenste hbo-diploma te halen. 

Avans heeft het deeltijdonderwijs georganiseerd in een aparte academie Avans Deeltijd met eigen docenten, waarvan een substantieel uit de praktijk komt en daar werkzaam is. Door deze aparte organisatie sluit een opleiding maximaal aan op de specifieke situatie van de deeltijdstudent, die werk, privé en studie combineert en zoekt naar concrete kennis en vaardigheden voor zijn werkpraktijk. Inmiddels hebben ook andere hogescholen interesse getoond in deze aanpak. Afgelopen jaar waren er gemiddeld 13% meer inschrijvingen bij Avans Deeltijd.

Met ingang van het nieuwe collegejaar op 1 september 2016 mogen hogescholen in een pilot de vaste onderwijsprogramma's loslaten en gaan werken op basis van leeruitkomsten. Zo is er meer ruimte voor wat de volwassen deeltijdstudent al aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Door in te schrijven op modules kunnen professionals flexibeler de gewenste deeltijdopleiding voltooien. Avans neemt met alle 19 deeltijd-bacheloropleidingen deel aan deze pilot.

Daarnaast neemt Avans Deeltijd deel aan een kleinschaliger experiment waarbij een student op een andere manier betaalt voor het onderwijs. Daarbij ontvangt niet de instelling financiering van het ministerie, maar juist de student; een vorm van vraagfinanciering. Bij dit experiment krijgt de student van de overheid een voucher die hij kan besteden aan deeltijdonderwijs. Daarnaast verwacht de minister dat werkgevers de opleiding van een werknemer co-financieren. Avans neemt in 2016 deel met de opleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. De opleiding Mechatronica volgt in het jaar daarna. Naast Avans nemen 6 bekostigde hogescholen en 5 niet-bekostigde hogescholen deel aan het voucher-experiment. Het gaat in totaal om 23 deeltijdopleidingen.

Categorieën: