Nieuws

> 7.800 extra scholingstrajecten voor zorgmedewerkers regio Rijnmond

7.800 extra scholingstrajecten voor zorgmedewerkers regio Rijnmond

Zorgorganisaties in de regio Rijnmond investeren 14 miljoen euro bovenop hun reguliere opleidingsbudget om 7.800 zorgmedewerkers om- en bij te scholen. Daarmee bereiden ze medewerkers voor op de veranderingen in hun werk als gevolg van de veranderingen in de zorg. Het doel is om werknemers toe te rusten voor nieuwe functies en ze daarmee voor de zorgsector te behouden. 

De totale investering is inclusief 4,6 miljoen euro subsidie uit het regionale sectorplan Zorg. Zestien zorgorganisaties toonden hun belangstelling voor deelname aan het regionale sectorplan. DeRotterdamseZorg heeft het regionale sectorplan namens de werkgevers opgesteld in samenwerking met vakbond NU’91, de gemeente Rotterdam en regionale onderwijsinstellingen.

DeRotterdamseZorg is een initiatief van de bestuurders van zorginstellingen in de regio Rijnmond die samen meer regie op de arbeidsmarkt willen nemen door gezamenlijk de arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. Met de verkregen subsidie en een eigen financiële bijdrage gaan de zorgorganisaties medewerkers trainen en ondersteunen bij het vergroten van hun competenties, zodat zij in staat zijn om in te spelen op de veranderende omstandigheden in de zorg.

De zestien zorgorganisaties zijn afkomstig uit de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Door de veranderingen in de langdurige zorg, verandert ook de aard van het werk. Bijvoorbeeld in zorginstellingen waar straks minder werk is, omdat mensen langer thuis willen wonen en daar de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. Het versterken van het sociale netwerk van de cliënt en het ondersteunen van de eigen regie, maken bijvoorbeeld deel uit van de nieuwe functieprofielen. Dat vraagt om een andere houding waarbij de zorgmedewerker niet meer voor de cliënt zorgt, maar zorgt dat de cliënt zelf, met hulp uit zijn omgeving leert om zo goed mogelijk te blijven functioneren ondanks zijn beperking.

De Nationale onderwijsgids, 3 december 2014

Categorieën: