Nieuws

> Aantal voortijdig schoolverlaters daalt met 18%

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt met 18%

Lege schoolbanken

Goede samenwerking tussen RMC en onderwijs

De regio centraal en westelijk Groningen heeft stevig bijgedragen aan de landelijke daling van het aantal voortijdig schoolverlaters. Voor heel Nederland is het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat in 2014/2015 ten opzichte van het schooljaar daarvoor met 1200 gedaald naar 24.451. In de gemeenten in centraal en westelijk Groningen is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald van 469 in 2013/2014 naar 387 in 2014/2015. Dit is een afname van ruim 18 procent. De regionale projecten ‘School als Wijk’ en ‘Toekomstteam’ hebben hieraan actief bijgedragen.

Jongeren die geen diploma halen komen moeilijker aan het werk en belanden eerder in de criminaliteit. Het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) centraal en westelijk Groningen heeft daarom de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan jongeren die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten. De regio centraal en westelijk Groningen bestaat uit de gemeenten Groningen, Ten Boer, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek.

Preventieve projecten

Om de daling van het aantal schoolverlaters te behalen, is er door het RMC intensief samengewerkt met scholen. Daarnaast heeft het RMC twee grote preventieve projecten georganiseerd: ‘School als Wijk’ en ‘het Toekomstteam’.

School als Wijk

Het proefproject School als Wijk is vorig jaar gestart op zeven locaties van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en twee locaties van het Voortgezet Onderwijs (VO). Jongeren leven niet binnen de grenzen van hun woonwijk, is de gedachte hierachter. Een groot deel van hun tijd brengen ze door op school. School is voor hulpverleners daarom bij uitstek de plek om vroegtijdig problemen te signaleren en in een zeer vroeg stadium problemen als spijbelen aan te pakken of te voorkomen.

Toekomstteam

Een ander groot preventief project is het Toekomstteam. Dit houdt in dat de RMC-trajectbegeleider wekelijks aanwezig is op school om jongeren die dreigen uit te vallen preventief te spreken. Dit project loopt al een aantal jaren en is samen met 3 andere RMC regio’s georganiseerd. Mede door de intensieve samenwerking met het onderwijs is dit een succesvol project.

Werkpro

Behalve preventieve projecten voor jongeren die zonder diploma van school dreigen te gaan, organiseert het RMC ook projecten voor jongeren die uitgevallen zijn. Voorbeelden zijn Opleiding Binn’stad (werken en leren in de binnenstad) en Voorwerk, een project van Werkpro waarbij jongeren vanuit hun talenten, ambities en vaardigheden ervaren wat zij willen gaan doen en wat bij hen past.

Doel

In het schooljaar 2001/2002 verlieten landelijk 71.000 jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. Het doel van het ministerie van Onderwijs was dat het er in 2016 niet meer dan 25.000 zouden zijn. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft onlangs bekendgemaakt dat dit met 24.451 schoolverlaters gelukt is. De minister heeft zich nu als doel gesteld om dit aantal nog verder naar beneden te krijgen.

Categorieën: 
Mbo