Nieuws

> Aanvraag scholingsvoucher heeft vanaf 3 maart geen zin meer

Aanvraag scholingsvoucher heeft vanaf 3 maart geen zin meer

UWV

Vanaf 3 maart 2017 heeft het geen zin meer om de scholingsvoucher voor werkzoekende aan te vragen. Lees hier wat dit voor u betekent.

Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een scholingsvoucher aan te vragen. Het budget is hierdoor snel opgegaan. Vanaf 3 maart 2017 heeft het daarom geen zin meer om een scholingsvoucher aan te vragen. Aanvragen die na 3 maart bij UWV binnenkomen, wijzen zij af.

Heeft u vóór 3 maart een scholingsvoucher aangevraagd?

Zolang er nog budget is, neemt UWV aanvragen die vóór 3 maart binnenkomen in behandeling. Deze aanvragen moeten wel compleet zijn en aan alle voorwaarden voldoen. De afhandeling gaat in volgorde van datum binnenkomst. Op de laatste dag dat aanvragen toegekend worden, bepaalt UWV de volgorde van behandeling door een loting. Als het budget op is en uw aanvraag is nog niet in behandeling genomen, dan ontvangt u een afwijzing.

Alleen nog scholingsvouchers voor langdurige zorg

Na 3 maart 2017 kunt u alleen nog een scholingsvoucher aanvragen in de volgende situaties: 

  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt. 
  • U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer krijgt u bericht op uw aanvraag?

U ontvangt dee beslissing binnen 8 weken na de datum waarop uw aanvraag compleet is ontvangen. Tussentijds informeren over de status van uw aanvraag is niet mogelijk. Wacht daarom de schriftelijke beslissing af.

Andere regelingen van UWV

Als u de scholingsvoucher niet ontvangt, komt u misschien in aanmerking voor een andere financiële regeling. Kijk op onze website voor meer informatie hierover.