Nieuws

> Actieplan tegen verkeerde studiekeuzes

Actieplan tegen verkeerde studiekeuzes

Capslock, learn, control, option, command (toetsenbord)

Om zo veel mogelijk te voorkomen dat jongeren de plank misslaan bij de keuze van hun studie of opleiding, slaan VVD, PvdA, CDA, studentenbelangenbehartiger ISO en scholierenorganisatie LAKS de handen ineen. Ze komen vrijdag met een actieplan.

Bijna een derde van de studenten blijkt er volgens de initiatiefnemers na enige tijd achter te komen dat het beter was geweest een andere richting te kiezen. Partijen en organisaties hebben een tienpuntenplan opgesteld om de situatie te verbeteren.

Voor het voortgezet onderwijs wordt onder meer gedacht aan een korte cursus voor leerkrachten, waarop ze beter leren zien wat de mogelijkheden en belangstelling van hun scholieren zijn. Ook moeten de leraren zich grondig verdiepen in het vervolgonderwijs zelf en daar moet dat vervolgonderwijs ze mee helpen.

Voor het hoger onderwijs stellen de opstellers van het actieplan zich onder meer een ‘studiekeuzecheck’ voor, waaruit een persoonlijk advies volgt. Ook moet elke opleiding een ,,zichtbare studiebijsluiter” krijgen met bijvoorbeeld informatie over kansen op de arbeidsmarkt. Ook zou er een kenniscentrum moeten komen voor studiekeuzes.