Nieuws

> Actieve uitzendkracht pakt eerder scholingskansen

Actieve uitzendkracht pakt eerder scholingskansen

Stoof Opleiding & Ontwikkeling Flexbrache logo

Hoe mondiger de uitzendkracht, hoe eerder hij of zij een opleiding volgt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Ook loopbaangesprekken en het actief aanbieden van een opleiding bevorderen de scholings-kansen van uitzendkrachten. “Daar liggen kansen voor uitzendbureaus en inleners. Die kunnen door goed uit te leggen wat de voordelen van scholing zijn, nog meer uitzendkrachten een opleiding aanbieden”, aldus Adriana Stel van STOOF die vrijdag 31 oktober zijn 10-jarig bestaan viert.

In opdracht van STOOF onderzocht Panteia onder een groep van 622 uitzendkrachten wat de reden is waarom zij wel of geen opleiding volgen. Uitzendkrachten die oververtegenwoordigd zijn in de groep die scholing volgen, zijn mannen in de leeftijd 26-45 jaar, mensen met een etnische achtergrond en uitzendkrachten met een hbo+-niveau. 27% van de onderzochte groep geeft aan scholing te hebben gevolgd, waarvan een deel informele scholing, het leren op de werkvloer, van collega’s, ook als scholing waarderen.

Kansen

Uitzendkrachten geven aan dat zij scholing zien als middel om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze zien het als een manier om aan een vaste baan te komen of een nieuwe uitzendbaan te krijgen. De uitzendkrachten die scholing hebben gevolgd waren daar tevreden over.

Duwtje in de rug

Verreweg de belangrijkste factor die bepaalt of een uitzendkracht scholing volgt, is of hij of zij het aangeboden krijgt. Dit geldt voor ongeveer een derde van de uitzendkrachten die een opleiding volgt. “Het lijkt een open deur, maar een duwtje in de rug werkt dus goed als je scholing onder uitzendkrachten wilt stimuleren”, aldus Adriana Stel. Verder helpt het voeren van een loopbaan-gesprek ook goed. Uitzendkrachten met wie door de werkgever een gesprek wordt gevoerd over hun loopbaan, volgen in grotere aantallen scholing.

Vragen om scholing

Het nemen van eigen initiatief door de uitzendkracht is een derde factor die bepalend is voor het volgen van scholing. Uitzendkrachten die bij hun uitzendwerkgever actief vragen om scholing, krijgen dat uiteindelijk ook vaker. Aan de andere kant weten uitzendkrachten niet goed wat de mogelijkheden zijn of wat scholing inhoudt. Ze denken er niet voor in aanmerking te komen of hebben het beeld dat scholing omscholing betreft.

Stimuleren

Om scholing van uitzendkrachten verder te bevorderen, ligt het voor de hand om het actief aan te bieden en meer loopbaangesprekken te voeren. Daarnaast is het zaak het eigen initiatief van uitzendkrachten te stimuleren door breed te communiceren wat de scholingsmogelijkheden zijn en als werkgever vragen naar de behoefte van uitzendkrachten. Ook loont het als uitzendondernemingen groepen die substantieel minder opleiding volgen, zoals vrouwen en uitzendkrachten die langere tijd werkloos zijn geweest, te stimuleren scholing te volgen.

U kunt het gehele onderzoek downloaden via www.stoof-online.nl/flexorganisaties-2/flexorganisaties/onderzoek/scholing-onbekend-niet-onbemind

STOOF is het scholingsfonds voor de uitzendbranche. STOOF stimuleert, initieert en financiert opleidingen voor flexibele en vaste medewerkers binnen de uitzendbranche en wordt paritair bestuurd door ABU, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, LBV, NBBU en De Unie.

STOOF, 31 oktober 2014

Categorieën: