Nieuws

> Mbo'ers zoeken massaal stage via Stagemarkt

Mbo'ers zoeken massaal stage via Stagemarkt

Uit de meting van Stagemarkt.nl, een matchingssite voor stageplaatsen en leerbanen, blijkt dat mbo-studenten in schooljaar 2013-2014 massaal via de website zochten naar een stageplaats of leerbaan bij een erkend leerbedrijf. Er werden ruim 1,6 miljoen zoekacties uitgevoerd.

Niet alleen de studenten zelf maar ook hun ouders, decanen en mentoren zochten en vonden op deze manier leerplaatsen bij erkende leerbedrijven. Stagemarkt.nl had in schooljaar 2013-2014 750.000 unieke bezoekers. Dat is een stijging van 5% in vergelijking met schooljaar 2012-2013. Het aantal zoekacties met een mobiele telefoon of tablet verdubbelde in een jaar tijd.

Zoeken en vinden

Stagemarkt.nl richt zich specifiek op leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs. Op de website staan 350.000 stageplaatsen bij ruim 230.000 erkende leerbedrijven. Vmbo-leerlingen en mbo-studenten kunnen zelfstandig of onder begeleiding van een docent een stageplaats zoeken. De bedrijfsprofielen waarin informatie staat over de leerbedrijven helpen jongeren het meest geschikte leerbedrijf in de regio te vinden.

SBB, augustus 2014


Gerelateerd:

Leerwerkloket: