Nieuws

> Ambtenaren leren duidelijker communiceren

Ambtenaren leren duidelijker communiceren

tablet, laptop, mobiele telefoon

Taalcoaches die het land intrekken, trainingen voor ambtenaren om duidelijker te schrijven en praktische hulpmiddelen om communicatie met mensen te verbeteren. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt meer mensen en middelen beschikbaar voor het begrijpelijker maken van overheidstaal. Om overheidscommunicatie te verbeteren stuurt hij de nieuw opgerichte Direct Duidelijk Brigade het land in om ambtenaren te helpen bij het verbeteren en begrijpelijker maken van teksten.

Staatssecretaris Knops: “Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg. De Direct Duidelijk Brigade gaat medewerkers van overheidsorganisaties, zoals gemeentes en provincies, helpen bij het begrijpelijk maken van teksten. Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan”.

De Direct Duidelijk Brigade bestaat uit een groep experts, taalcoaches en taalambassadeurs. Het is de bedoeling dat de brigade in 2020 honderd leden heeft. De brigadeleden helpen bij het herschrijven van bestaande teksten en het schrijven van nieuwe teksten. Ook geven ze advies en trainingen over begrijpelijk communiceren. Het streven is om nog dit jaar de honderd meest verstuurde teksten te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om brieven maar ook om folders, webteksten en tweets.

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat ook een groep medewerkers aan de slag om daar de communicatie te verbeteren. De Direct Duidelijk Brigade is een uitbreiding van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van BZK en de Nederlandse Taalunie.