Nieuws

> Amsterdam wil betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Amsterdam wil betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Het college van Burgemeester en wethouders van Amsterdam gaat de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven voert het college het Actieplan Innovatief Vakmanschap uit. Met de maatregelen in dit actieplan zet het college in op meer praktijkleren op de werkvloer en het matchen van talenten met werkgevers.

Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zijn er twee Opleidingshuizen gestart en drie Opleidingshuizen zijn in ontwikkeling. In de loop van 2016 starten nog eens vier Opleidingshuizen. In een Opleidingshuis kunnen jongeren kennismaken met het vak en op de werkvloer specifieke vaardigheden opdoen. Docenten en werkmeesters werken in teamverband samen, op deze manier verwerken zij ontwikkelingen en innovaties snel in de opleiding. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld het Opleidingshuis Mobiliteitstechniek gestart. Ruim 500 leerlingen hebben het eerste studiejaar gevolgd en 43 bedrijven hebben zich aangesloten bij het Opleidingshuis.

Werken en leren in de beroeps begeleidende leerweg (BBL) biedt jongeren een goede kans op de arbeidsmarkt. 85 procent van de studenten die een BBL-opleiding volgt treedt na hun opleiding in dienst bij het leerbedrijf. Met het actieplan willen de partners ook 500 extra BBL-leerplekken creëren in sectoren waar vraag is naar extra personeel. Om ervoor te zorgen dat jongeren en bedrijven elkaar beter kunnen vinden wordt de informatievoorziening verbetert.

Jongeren die klaar zijn met hun mbo-opleiding en op zoek gaan naar een baan kunnen vanaf medio 2016 terecht op Play2Work. Een digitaal platform dat speciaal wordt ontwikkeld om werkzoekende en werkgevers met elkaar te matchen. Het streven is dat eind 2017 ruim 3000 jongeren een profiel aanmaken en er minimaal 400 jongeren een matchgesprek hebben met een werkgever.

Het plan is in mei 2015 gestart, de eerste resultaten zijn opgenomen in de voortgangsrapportage en worden op 6 januari besproken in de commissie Werk en Economie. Behandeling in de raad vindt plaats op 21 januari.

Categorieën: 
Mbo