Nieuws

> Asscher: Actieplan 50pluswerkt 'goed op stoom'

Asscher: Actieplan 50pluswerkt 'goed op stoom'

Minister Lodewijk Asscher

De uitzendbranche weet steeds meer 50plussers aan werk te helpen via de scholingsvoucher en plaatsingsfee. "Het Actieplan 50pluswerkt is nu goed op stoom gekomen", schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer

Forse toename

Het aantal verstrekte fees in 2015 was in de eerste twee maanden al meer dan in heel 2014. In 2015 zijn tot en met 17 mei reeds 3.500 scholingsvouchers en 2.964 plaatsingsfees verstrekt. Daarbij geldt dat er sprake is van een vertragingseffect omdat de eerste aanvraag pas na 3 maanden dienstverband ingediend kan worden. Voor heel 2015 is de prognose dat 5.500 scholingsvouchers worden uitgedeeld en 7.500 plaatsingsfees. 

Redenen voor de forse toename is de vereenvoudiging van de subsidiemaatregelen, de verlaging van de leeftijd van 55 naar 50plus en de extra aandacht die de branche samen met UWV aan de subsidie-instrumenten heeft gegeven. Zo lanceerde de NBBU samen met de ABU de masterclasses 'Verruim je blik' en het online magazine 'Open voor ervaring' om intercedenten te ondersteunen bij het bemiddelen van 50plussers.

Asscher: optimisme

Asscher schrijft in zijn brief van 22 mei: "Het economisch beeld van de afgelopen maanden geeft reden tot optimisme. Het aantal banen en vacatures neemt toe. Hierdoor komt er voor mensen meer perspectief op de arbeidsmarkt. 
"Dit bemoedigende beeld neemt niet weg dat er nog steeds te veel mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan en moeite hebben een baan te vinden. Dat geldt in het bijzonder ook voor ouderen, die een relatief hoog risico lopen op langdurige werkloosheid. Het Actieplan 50pluswerkt, dat nu goed op stoom is gekomen, levert een wezenlijke bijdrage aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van ouderen." 

Plaatsingsfee

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen. Doel is hiermee intermediairs te stimuleren om meer 50-plussers te bemiddelen naar werk. 
De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 50-plus WW-er langer duurt. Na 3 maanden bedraagt de subsidie € 300,--, na 6 maanden € 700,-- en na 12 maanden € 500,--. Cumulatief dus maximaal € 1.500,-- . De fees worden achteraf, dus na de genoemde termijnen gedurende het verloop van het dienstverband, toegekend. 

Scholingsvoucher

De scholingsvoucher is een subsidie, gericht op scholing, voor werkzoekenden of werkgevers die een 50-plussers in dienst nemen. Zij kunnen bij het UWV een scholingsvoucher van maximaal € 1.000,- aanvragen als er uitzicht is op een baan, hetzij met een intentieverklaring van een werkgever, hetzij een opleiding gericht op een zogenaamd “kansberoep”.

Lees meer over deze regelingen op de website van UWV.

Categorieën: