> Nieuws

> Asscher steunt proef Amsterdam met snelle screening vluchteling

Asscher steunt proef Amsterdam met snelle screening vluchteling

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat een proef van de gemeente Amsterdam ondersteunen om vluchtelingen eerder aan een baan of studie te krijgen. Amsterdam wil vluchtelingen met een verblijfsstatus die nog in een AZC in de regio wonen, snel screenen om zo inzicht te krijgen in hun mogelijkheden. Daarbij wordt samengewerkt met het COA en regionale werkgevers en onderwijsinstellingen. De minister laat vandaag in een brief aan wethouder Ollongren van Amsterdam weten dit initiatief onder meer financieel te zullen ondersteunen.

De gemeente Amsterdam wil het delen van gegevens van vluchtelingen tussen de betrokken partijen in de regio verbeteren. Hiervoor kan bijvoorbeeld een app worden ontwikkeld. Zo zijn de capaciteiten van erkende vluchtelingen sneller bekend en kunnen ze aan de slag op de regionale onderwijs- en arbeidsmarkt. In de regio Amsterdam staan werkgevers in onder meer de gezondheidszorg, logistiek, ICT en techniek te springen om werknemers.

In januari gaan de gemeente Amsterdam, het COA en het ministerie van SZW de opzet en details van de proef verder uitwerken. Dan wordt ook duidelijk hoeveel geld de minister beschikbaar stelt. Tijdens de proef wordt ook bekeken of het vanuit het oogpunt van snelle integratie, wenselijk is om te kijken naar onderwijs, stages en werk voor vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben. Minister Asscher heeft eerder aangegeven hier, binnen de randvoorwaarden die gelden voor werk door vluchtelingen, naar te kijken. Dit mag bijvoorbeeld niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Categorie√ęn: