> Associate degree

Associate degree

Groei aantal deeltijdstudenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs

Uit het tussenverslag monitor experimenten flexibilisering en vraagfinanciering dat door ResearchNed is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat er een toename is van het aantal studenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs.

Hbo keuzegids 2018

Het hbo trekt meer studenten dan ooit, maar tegelijk blijft er op aanzienlijke schaal sprake van uitval en vertraging. Bovendien zijn de baankansen bij lang niet alle studies goed. Dat blijkt uit de nieuwe Keuzegids Hbo 2018, die alle opleidingen kritisch met elkaar vergelijkt.

Nieuwe Associate Degree opleiding aan MBO College Airport

Vanaf volgend jaar kunnen studenten beginnen aan een Associate Degree aan het MBO College Airport: een tweejarige opleiding voor wie na zijn MBO een HBO-diploma wil halen. Volgens wethouder onderwijs John Nederstigt is Schiphol de motor van de Metropoolregio Amsterdam en hebben we grote behoefte aan een goed functionerend middenkader. Wie over een paar jaar deel wil uitmaken van dat middenkader, kan vanaf volgend jaar een Associate Degree halen aan het MBO College Airport in Hoofddorp.

Pagina's