Nieuws

> Associate degree wordt aparte opleiding

Associate degree wordt aparte opleiding

Door de associate degree los te koppelen van de hbo-bachelor hoopt minister Bussemaker (Onderwijs) de opleiding aantrekkelijker te maken voor doorstromende mbo'ers.

Veel hbo-instellingen bieden associate-degreeopleidingen aan, tweejarige beroepsopleidingen voor doorstromende mbo'ers en havisten en werkenden. Tot nu toe is een associate degree altijd onderdeel van een hbo-bachelor. Een nadeel hiervan is dat de opleidingen zich moeilijk kunnen profileren. Bussemaker hoopt de associate degree aantrekkelijker te maken door er een zelfstandige opleiding van te maken. Hiervoor is brede steun.

  • Duisenberg (VVD): de opleiding kan zo volwassen worden
  • Bisschop (SGP): de associate degree voorkomt dat mbo'ers tussen wal en schip vallen
  • Beertema (PVV): de opleiding is belangrijk voor het mkb en de maakindustrie
  • Futselaar (SP): afgestudeerde mbo'ers die vrezen een volledige hbo-bachelor niet aan te kunnen, zullen eerder doorstuderen

Samenwerking mbo en hbo

De minister wil eisen stellen aan de betrokkenheid van het hbo bij associate-degreeopleidingen. Een hbo-instelling moet minimaal 50% van de opleiding verzorgen. En die hbo-instelling moet ook bachelors aanbieden.

De eisen over de betrokkenheid van hbo-instellingen vormen een belemmering voor de groei van associate-degreeopleidingen, denkt Duisenberg. Hij wil dat mbo-instellingen een groter deel van de opleiding kunnen verzorgen. En waarom mogen hbo-instellingen niet alleen associate-degreeopleidingen aanbieden? Beertema wil associate-degreeopleidingen huisvesten in roc-gebouwen: dit wakkert de ambitie van mbo'ers aan.

Van der Molen (CDA), Van Meenen (D66) en Özdil (GroenLinks) zijn niet enthousiast over de voorstellen van Duisenberg en Beertema. Zij vrezen negatieve gevolgen voor de doorstroming van mbo naar hbo en voor de status van de associate-degreeopleiding. Futselaar sluit zich daarbij aan: kijk uit voor het ondermijnen van het succes van de associate degree.

Werkgevers

Het mbo werkt nauw samen met werkgevers bij het inrichten van opleidingen, zodat deze goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Van der Molen en Bruins (ChristenUnie) willen in de wet opnemen dat dit ook gebeurt bij de associate-degreeopleidingen.

Het spreekt voor zich dat associate-degreeopleidingen moeten aansluiten op de arbeidsmarkt, zegt Bussemaker. Maar de keuze is gemaakt om deze opleidingen onder te brengen bij het hbo. En dat heeft een andere relatie met werkgevers dan het mbo.

De Kamer stemt op 4 juli over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Categorieën: