Nieuws

> Bedrijven en beroepsonderwijs werken meer samen

Bedrijven en beroepsonderwijs werken meer samen

Stagiaire in de zorg

Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid.

Leren in de praktijk

In de provincie Brabant zijn maar liefst 60 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden. Eline van Erp deed de opleiding mbo verpleegkundige bij Summa Zorg, en had veel baat bij deze aanpak. Ze vindt dat dit soort onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. “In de praktijk leer je de details van het vak. Die leer je niet in de schoolbanken. Bovendien krijg je op school vaak les van één of enkele docenten, waardoor je alleen hun ervaring meekrijgt. De praktijk is breder”, aldus Van Erp.

Maatschappelijke uitdagingen

De door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid – worden in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt om meer en betere samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Uit de impactmeting blijkt dat maar liefst 42% van de samenwerkingsverbanden zich nadrukkelijk richt op die maatschappelijke uitdagingen. 

“Er kán en móet meer”

Hans de Jong, President van Philips Nederland, juicht de groei van deze samenwerkingsverbanden toe, maar tegelijkertijd is hij ook kritisch: “Er kán en móet meer. We staan als land voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Het antwoord op deze uitdagingen is elkaar opzoeken. We hebben iets ontdekt en gecreëerd wat écht werkt. Alleen met veel meer bedrijven die écht samenwerken met het onderwijs kunnen we genoeg talent opleiden voor onze innovatie-samenleving.”

Overheidsbeleid stimuleert samenwerking

In Noord-Nederland investeren regionale overheden in de GAS 2.0 waarmee men vakmensen opleidt voor de energietransitie. Provincie Flevoland ondersteunt de Bio Academy. En in de Zaanstreek werken overheden aan de realisatie van een ZaanCampus voor techniek. Al deze initiatieven die mede vanuit het Techniekpact worden aangejaagd dragen bij aan een innovatiever beroepsonderwijs.