Nieuws

> Beroepsonderwijs en bedrijfsleven adviseren minister over leven lang ontwikkelen

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven adviseren minister over leven lang ontwikkelen

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB heeft de minister van OCW het advies ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen’ aangeboden. Dit advies bevat 48 nieuwe certificaten die straks behaald kunnen worden in het mbo. Deze certificaten zijn geen volledige opleidingen, maar laten werkgevers zien welke specifieke kwaliteiten studenten en werknemers hebben.

Een certificaat is een stuk sneller te behalen dan een volledig diploma. Bij- en omscholen wordt zo dus steeds makkelijker. Het advies van SBB bevat in totaal zeven aanbevelingen voor wetgeving om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

De tijd waarin men met één opleiding een leven lang aan het werk kon is voorbij. De arbeidsmarkt is volop in beweging. Met name door digitalisering verdwijnen er banen, maar ontstaan er ook nieuwe. Door verder te leren kunnen werknemers inspelen op deze ontwikkelingen. Het beroepsonderwijs biedt daarvoor alle mogelijkheden. Onderwijs en bedrijfsleven kijken samen binnen SBB doorlopend naar wat er nodig is om dit mogelijk te maken en te stimuleren. Dit advies aan de minister is een belangrijke stap in die richting.

In 2016 zijn in het mbo de keuzedelen geïntroduceerd. Deze keuzedelen zijn het flexibele deel van de opleiding van een mbo-student. Zo kan de student zich naar eigen wens verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is echter niet alleen handig voor de starter. Juist voor herstarters en doorstarters kan het aantrekkelijk zijn om nieuwe kennis op te doen, maar dan zonder een hele studie te volgen. Om dat mogelijk te maken zijn certificaten verbonden aan de keuzedelen. In de 48 certificaten zitten onder andere: Verzorgde en verpleegtechnische handelingen, Mobile application development, Kunststoffen in de maritieme techniek en Verkeersregelinstallaties.

Per sector bekeken onderwijs en bedrijfsleven samen welke certificaten van toegevoegde waarde zijn. De minister stelt de certificaten vervolgens vast. Om deze manier van leren voor iedereen toegankelijk te maken en te stimuleren is echter nog meer nodig. Vandaar dat beroepsonderwijs en bedrijfsleven in totaal zeven aanbevelingen doen aan de minister van OCW.

Categorieën: 
Mbo