Nieuws

> Betere gezondheid door beter lezen en schrijven

Betere gezondheid door beter lezen en schrijven

Stichting Lezen en Schrijven

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij medicijnvoorschriften niet goed begrijpen en niet correct toepassen. Zij hebben minder kennis over ziekte en gezond leven, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. De Alliantie gezondheid en geletterdheid wil hier iets aan doen. Zeventien organisaties tekenden daarom 4 februari een pledge waarmee zij beloven laaggeletterdheid actief aan te pakken in de omgeving waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen.

Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van mensen die slecht lezen en schrijven (laaggeletterden) sterk verbetert als zij hun taalvaardigheid verbeteren. Zij voelen zich gezonder, kunnen beter voor zichzelf zorgen, zijn sociaal actiever en gelukkiger. Op het werk zorgt een betere taalvaardigheid bijvoorbeeld voor meer (fysieke) veiligheid omdat veiligheidsinstructies goed worden begrepen. Voor werkgevers levert taalscholing een hogere productiviteit en minder verzuim op.

Met hun handtekening onder de pledge 'Alles is gezondheid' beloven de alliantiepartners minimaal één andere samenwerkingspartner te vinden in de gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid. Sommige werken ook mee aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing

De zeventien partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid zijn actief in de domeinen wijk, onderwijs, werk en zorg: Albert Schweitzer ziekenhuis, Bibliotheek Utrecht, Buurtwerk Alexander, Cedin, CJG Rijnmond, Espria, Flevoziekenhuis, Hogeschool van Amsterdam, Irado, Leger des Heils, Randstad, SAB Catering, Sardes, Stichting Lezen & Schrijven, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Xtra.

Andere organisaties die willen aansluiten, kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Lezen & Schrijven via gezondheid@lezenenschrijven.nl.