Nieuws

> Bij- en opscholing kinderopvangmedewerkers noodzakelijk

Bij- en opscholing kinderopvangmedewerkers noodzakelijk

Vandaag is de Dag van de Leidster. Daarom worden de pedagogisch medewerkers in de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen en de buitenschoolse opvang in het zonnetje gezet. Er wordt steeds meer van de medewerkers verwacht, want niet alleen de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd: in 2017 gaan nieuwe, strengere kwaliteitseisen gelden. Bij- en opscholing is daarom noodzakelijk, zo meldt het Albeda College.

Een aantal organisaties in Rotterdam-Rijnmond liep op de ontwikkeling in de kinderopvangsector vooruit. Met het ROC Albeda College stelden zij in 2014 gezamenlijk het regionaal sectorplan ‘Woordenschat en daadkracht’ op: een grootschalig scholingsprogramma waarmee in totaal circa 1.400 pedagogisch medewerkers worden bij- of opgeschoold. Ook CNV Publieke Zaak en de brancheorganisaties waren hier nauw bij betrokken.

Bij- en opscholing is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan alle nieuwe kwaliteitseisen en goed te kunnen samenwerken met andere professionals, zoals leerkrachten en schoolmaatschappelijk werkers. Dit vergroot ook de kans binnen de eigen of een aangrenzende sector aan het werk te kunnen blijven. Om deze reden subsidieert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het plan vanuit de sectorgelden. Het gaat om een totale investering van bijna 2,5 miljoen euro, waarvan de werkgevers de helft zelf opbrengen.

Voor de zomer hebben ruim 800 pedagogische medewerkers een uitgebreide competentiescan gedaan. Hiermee werd in kaart gebracht op welke punten ze extra scholing nodig hebben. Mede op basis hiervan wordt in het najaar het regionale scholingsprogramma verder inhoudelijk ingevuld. Dit gebeurt samen met organisaties die de scholing gaan verzorgen. Twee opleidingen op mbo- en hbo-niveau zijn al gestart of starten binnenkort; in 2016 worden de andere scholingstrajecten uitgevoerd. Het programma duurt tot 1 februari 2017. 

Categorieën: