Nieuws

> Bussemaker verwacht geen problemen voor mbo-studenten in detailhandel

Bussemaker verwacht geen problemen voor mbo-studenten in detailhandel

Minister Jet Bussemaker

MBO-studenten zullen geen problemen ervaren bij het behalen van het diploma ondanks de faillissementen binnen de detailhandel. Dat zegt Minister Bussemaker in de beantwoording van kamervragen. Voordat de winkelketens het faillissement hebben aangevraagd, zijn zowel SBB als de onderwijsinstellingen actief aan de slag gegaan om studenten te herplaatsen.

Herplaatsing

Volgens SBB waren er op 1 januari 2016 ongeveer 600 studenten die een andere bpv-plaats zouden moeten zoeken als gevolg van de ontwikkelingen bij o.a. V&D, Perry Sport, Aktiesport. Met alle studenten is contact gelegd en voor hen is begeleiding aanwezig vanuit de verschillende organisaties. Volgens de laatste informatie van SBB  van 30 maar jl. zijn nagenoeg alle studenten, van wie de bpv-plaats zijn vervallen, herplaatst. Voor bbl-studenten kan het extra lastig zijn om een nieuwe bpv-plaats te vinden en zij worden ook ondersteund door de adviseurs van SBB.

Genoeg banen

Aan het begin van de crisis werd al voorspeld dat 30 tot 40% van het aantal winkels zou verdwijnen. Ondanks de faillissementen in de sector Handel zijn er nog genoeg banen te vinden in de detailhandel, maar dit neemt niet weg dat de laatste ontwikkelingen laten zien dat er zeker iets aan de hand is. Voornamelijk Supermarkten, make up en cosmetica zitten bijvoorbeeld aanzienlijk in de lift, net zoals internethandel.

SBB Barometer

Bussemaker stelt dat het niet nodig is om bedrijven dringender aan te sporen voor leerbanen en stages omdat er in de retail tot nu toe geen tekorten zijn ontstaan. De SBB barometer van 29 maart, laat zien dat er in de meeste beroepsgroepen genoeg stages zijn en dat met name laboratoriumtechniek, zorg en mode te weinig stages te bieden heeft.

Beantwoording kamervragen over stagiaires en failliete winkelketens

Categorieën: 
Mbo