Nieuws

> Combineren van werken in de techniek met onderwijs

Combineren van werken in de techniek met onderwijs

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. Daarom zijn scholen dringend op zoek naar nieuwe docenten: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie technici. De opleiding van hybridedocenten zorgt ervoor dat techniekpersoneel wordt opgeleid om ook in het onderwijs werkzaam te zijn. In Zeeland worden hierover diverse informatieavonden georganiseerd. Dit meldt provincie Zeeland.

Voor vakmensen bestaat de mogelijkheid de huidige baan in de technieksector te combineren met lesgeven. In Zeeland worden informatieavonden georganiseerd over hybridedocenten: in Vlissingen op 27 juni 2019 en op 27 augustus 2019 en in Terneuzen op 2 juli 2019. Bij voldoende animo start het traject vanaf begin oktober 2019 op locatie Scalda in Vlissingen. De opleiding wordt afgesloten met een Pedagogisch Didactisch Diploma.
 
De opleiding van hybridedocenten, dus het werven van techniekpersoneel dat zich bij wil laten scholen om daarna parttime voor de klas te staan, is één van de activiteiten uit het Actieprogramma Techniekpact, dat als doel heeft om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren. De Provincie Zeeland levert een bijdrage van 25.000 euro aan het Actieprogramma TechniekPact Zeeland. Bedrijfsleven, onderwijs en (nationale) overheden dragen ook hun steentje bij.
 
Door: Nationale Onderwijsgids