Nieuws

> Door stage uit de kaartenbak

Door stage uit de kaartenbak

Friese vlag

'Thuis blijf je altijd maar op hetzelfde niveau hangen'

Súdwest-Fryslân hielp zestig werklozen op weg naar een baan met een werkervaringplek. Een prachtkans, zeggen Amel Jaafar en Mark van der Zee over hun stage.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken daagde Súdwest-Fryslân uit. Als de gemeente het aantal werkervaringplekken zou uitbreiden van vijftien naar vijftig, dan zou zij langskomen om iedereen te feliciteren. Gistermiddag kwam ze handen schudden in Sneek: maar liefst zestig werklozen liepen stage op het gemeentehuis.

Een succesverhaal dat navolging verdient, noemde Klijnsma het stageplan van teamleiders Carla Riezebos, Douwe Zijlstra en Mohammed Benmhammed. Wethouder Sjoerd Tolsma nam de felicitaties glunderend in ontvangst. ,,Als een van de grootste werkgevers in de regio is het belangrijk dat je mensen met een uitkering weer een kans geeft.'' Hij overhandigde Klijnsma een boekje met ervaringsverhalen dat andere gemeenten moet inspireren.

Súdwest-Fryslân bood al jaren stageplekken aan scholieren en studenten. Vorig jaar februari kwamen daar de werkervaringplekken voor langdurig werklozen bij. Die draaien een half jaar mee met behoud van uitkering. Tien van de zestig deelnemers zijn ondertussen in vaste dienst, vijftien werken op tijdelijke basis voor de gemeente.

Zo ook Amel Jaafar (27) uit Sneek. Na haar hbo-studie office management solliciteerde ze zich suf. ,,Ik kwam er als starter niet tussen. Ik hoorde vaak dat ik te jong was en te weinig ervaring had.'' Uiteindelijk belandde ze in de kaartenbak van Súdwest-Fryslân.

Haar jobcoach bij het UWV introduceerde Amel bij Ruud de Smit, teammanager van de flexpool die binnen en buiten de gemeente opdrachten uitvoert. ,,Ik mocht laten zien wat ik in huis had. Dat is gelukt. Het beviel zo goed dat ik al snel een tijdelijke aanstelling kreeg als projectondersteuner.''

Inmiddels is Amel zelf begeleider van Mark van der Zee (28) uit Sneek, die op zijn werkervaringplek projectdossiers digitaliseert. ,,Hier leer ik veel van. Bijvoorbeeld dat ik het leuk vind om mensen te begeleiden, maar ook dat ik de zaken vaker vanuit het standpunt van een ander moet bekijken.''

Mark, die na zijn opleiding tot sociaal pedagogisch werker een studie administratie deed, leert op zijn beurt weer veel van Amel. Hoe hij zich moet presenteren bijvoorbeeld of hoe hij een nette mail opstelt. Hij kwam er bij de flexpool achter dat hij verder wil als informatiebeheerder. ,,Archivering is echt mijn ding.''

Hun werkervaringplek was een prachtkans, vinden ze allebei. ,,Ik vind het vanzelfsprekend dat je voor je uitkering werkt. Je wilt er toch uit? Thuiszitten is ook niks'', stelt Mark. Amel: ,,Thuis blijf je altijd maar op hetzelfde niveau hangen.''

Leeuwarder Courant, 13-08-2014