Nieuws

> Duizendste statushouder rondt trainingsprogramma succesvol af

Duizendste statushouder rondt trainingsprogramma succesvol af

UAF Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte onlangs dat slechts vijf procent van de Eritrese en Syrische statushouders uit 2014 na anderhalf jaar een baan had. Om statushouders in de opvang beter te ondersteunen op weg naar werk, is het programma VOORwerk opgezet. Een initiatief van het COA, de Internationale Organisatie voor Migratie en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF. Onlangs rondde de duizendste deelnemer het programma succesvol af.

Werk draagt in belangrijke mate bij aan een succesvolle integratie en biedt de kans op economische onafhankelijkheid. Door ervaring en expertise te bundelen helpen COA, IOM en het UAF statushouders die nog maar kort in Nederland zijn zo goed mogelijk op weg. Het programma VOORwerk bestaat uit trainingen, individuele coaching en het opdoen van praktijkervaring. De trainingen worden aangeboden in bijna twintig asielzoekerscentra verspreid over Nederland. Elke statushouder die in een azc verblijft, kan kosteloos meedoen.

Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen wordt vooral aandacht besteed aan ‘soft skills’. Bijvoorbeeld de manier waarop je in Nederland solliciteert, inzicht in culturele verschillen en omgangsvormen op de werkvloer. Een enthousiaste deelnemer vertelt in het Engels: ‘Je krijgt inzicht in je eigen kwaliteiten en je ontwikkelt de vaardigheden die je al hebt. En je leert hoe je jezelf zo goed mogelijk presenteert.’ Een andere deelnemer zegt bemoedigend: ‘Wees niet verlegen, maar verzamel je moed en ga gewoon naar die cursus. Het levert je kennis op om een nieuwe toekomst op te bouwen.’

Door de inzet van tolken is het programma ook toegankelijk voor statushouders met een beperkte kennis van de Nederlandse taal. De lesmaterialen zijn in diverse talen beschikbaar en er is een vereenvoudigde versie voor laaggeletterden. Het streven is dat eind 2018 drieduizend statushouders het programma succesvol hebben afgerond.

Als onderdeel van het project worden lokale netwerken opgezet van bedrijven en organisaties waar de deelnemers in de praktijk kunnen oefenen met wat in de trainingen wordt aangeboden. De initiatiefnemers stellen dat voor een succesvolle toeleiding naar werk ook een inspanning van werkgevers nodig is. Belangstellende bedrijven of organisaties kunnen contact opnemen met voorwerk@coa.nl.

Het programma VOORwerk wordt mede mogelijk gemaakt door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).