Nieuws

> Ervaringsdeskundigen helpen laaggeletterden

Ervaringsdeskundigen helpen laaggeletterden

boek lezen op het strand

Ervaringsdeskundigen inzetten om laaggeletterden te signaleren en hen verder te helpen. Uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven en Bureau Maak & Vermaak blijkt dat dit zeer goed werkt. Ervaringsdeskundigen hebben dezelfde achtergrond en kunnen een vertrouwensband opbouwen met mensen die minder goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Hierdoor helpen zij cliënten over een drempel heen te stappen.

Vertrouwensband

Melanie Berends, onderzoeker van Bureau Maak & Vermaak: "Uit dit onderzoek blijkt dat een combinatie van professionele en ervaringsdeskundige hulp werkt. De ervaringsdeskundige deelt graag ervaringen. Hierdoor ontstaat een vertrouwensband met de cliënt waardoor hulp vragen makkelijker is. De professional is de steun voor de ervaringsdeskundige." De professional monitort en begeleid de ervaringsdeskundige tijdens het hele traject. Ook kan de professional zorgen voor een eventueel vervolgtraject.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de provincie Friesland. Laaggeletterdheid is een serieus maatschappelijk vraagstuk waar ook overheden en instanties in Friesland mee te maken hebben. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met taalvaardigheid (12.2%). In Fryslân is 13.4% van de bevolking laaggeletterd (Cijfers Partoer 2016).

Categorieën: