Nieuws

> Extra geld voor mbo beveiligingsonderwijs

Extra geld voor mbo beveiligingsonderwijs

Stapel munten met diplomahoed

Negen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen 9 miljoen euro extra om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Er was hiervoor al 18 miljoen beschikbaar. Een van de verbanden is er voor opleidingen in de beveiliging.

De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo . De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 27 miljoen euro. “Opnieuw hebben de aanvragen bewezen dat het onderwijs zich blijft vernieuwen. We zien dat de aanvragen echt inspelen op actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt voor kwalitatief goed personeel, zoals in de verpleeghuiszorg”, aldus minister Bussemaker. “We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het mbo innovatief en wendbaar te maken. Het Regionaal Investeringsfonds laat zien dat, anders dan critici stellen, de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt.”

Doel Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 103 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar nog twee mogelijkheden om plannen in te dienen voor het fonds. De eerstvolgende aanvraagperiode is januari 2018.

Categorieën: 
Mbo