Nieuws

> Geld voor instroom jongeren

Geld voor instroom jongeren

Bij het A+O fonds Gemeenten hebben in 2015 96 gemeenten in totaal 251 aanvragen ingediend voor het subsdidiëren van de instroom van jongeren in hun organisatie. Het totaal aan verstrekte subsidies was 786.000 euro.

Voor dit jaar is er volgens A+O fonds-directeur Jeroen Pepers nog 840.000 euro te vergeven. Met dat geld ondersteunt het A+O fonds gemeenten die jongeren een betaalde baan aanbieden. De instroom van jongeren in gemeentelijke organisaties is te beperkt. Er moeten jongere medewerkers bijkomen om te voorkomen dat gemeenten nog verder vergrijzen. ‘We richten ons daarbij zowel op gemeenten als jongeren en maken daarbij een koppeling met het generatiepact’, zo staat in het jaarplan. Daarnaast zoekt het A+O fonds nadrukkelijker naar mogelijkheden om het mbo/hbo/wo-onderwijs beter te laten aansluiten op de gemeentelijke arbeidsmarkt. Ook de samenwerking met jongerenorganisaties zoals FUTUR wordt intensiever.

Gemeenten die jongeren tot en met 27 jaar leerbanen, traineeships en/of werkervaringsplekken bieden, worden gefaciliteerd en ondersteund met subsidie vanuit de zogeheten ­Jongerenregeling. Traineeships, werkervaringsplekken, leerbanen en jongerenbanen gelden als belangrijke arbeidsmarktinstrumenten. ‘Juist nu bezuinigingen de gemeentelijke arbeidsmarkt onder druk zetten, vormen deze inzetmogelijkheden een uitstekende kans om contact te houden met de arbeidsmarkt’, aldus het A+O fonds. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 15 december 2016. Subsidiabel zijn werkervaringsplekken van 6 maanden, jongerenbanen van 1 of 2 jaar, traineeships van 1 of 2 jaar, leerbanen van minimaal 1 jaar.

Categorieën: