Nieuws

> Gemeenten regierol in aanpak taalachterstanden

Gemeenten regierol in aanpak taalachterstanden

Gemeenten krijgen de regie in de uitvoering van het gezamenlijke actieplan van OCW, SZW en VWS, Tel mee met Taal. Dit actieplan moet de taalbeheersing van 45000 mensen verbeteren. En de taalvaardigheid en het leesplezier van 1 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd bevorderen.

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren moeten in het hele land terecht kunnen voor taalscholing.

Taalakkoorden

Gemeenten krijgen een rol in het organiseren van netwerken en het sluiten van Taalakkoorden met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om taalachterstanden in alle (arbeidsmarkt)regio’s aan te pakken. Er komt een stimuleringsbudget voor extra praktijkgerichte taalscholing.

Netwerkprogramma Taal voor het Leven

In elke regio wordt de Taalmeter ingezet om laaggeletterden te vinden, komt een taalpunt als fysieke ontmoetingsplek en worden vrijwilligerscursussen aangeboden.

Leesbevordering

Het Actieplan Kunst van Lezen met succesvolle programma’s als Boekstart (voor jonge kinderen in samenwerking met de kinderopvang) en de Bibliotheek op school (voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs) krijgt een landelijke uitrol. Er komt een pilot voor een extra inzet op ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen. Kunst van Lezen wordt uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek en de stichting Lezen.

Budget

OCW, SZW en VWS investeren voor de periode 2016-2018 samen €18 miljoen per jaar.

VNG, 19 maart 2015