Nieuws

> Groei aantal deeltijdstudenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs

Groei aantal deeltijdstudenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs

NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Uit het tussenverslag monitor experimenten flexibilisering en vraagfinanciering dat door ResearchNed is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat er een toename is van het aantal studenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs.

In een reactie laat de NRTO weten zich te herkennen in dit rapport. Doordat deelnemers gebruik kunnen maken van vouchers ziet de NRTO een toename van het aantal deelnemers en dat juist in de sectoren waar ernstige tekorten zijn, zoals techniek, IT en zorg.

De NRTO roept minister Van Engelshoven daarom op het aantal opleidingen dat mee kan doen in deze sectoren snel en fors uit te breiden. Dat is goed voor de deelnemer, die veel meer keuze heeft en goedkoper uit is. Dat is goed voor de sectoren techniek, IT en zorg. Daar staan ze te springen om hoogopgeleide professionals. En het is goed voor de overheid want de vouchers kosten minder dan de aanbodbekostiging.

Ria van ’t Klooster: “Dit is beleid dat werkt. We zien een toename door de vouchers en dit is nog maar het begin. We verwachten een nog grotere groei als ook de instroom bij de opleidingen zorg en welzijn worden meegenomen. Ook van het levenlanglerenkrediet waar studenten sinds september gebruik van kunnen maken wordt gebruik gemaakt en draagt bij aan de groei. En dat is precies het doel: meer deeltijdstudenten. Investeren in leven lang leren loont, juist in deze sectoren.

Experimenten vraagfinanciering in techniek & IT, zorg & welzijn

De experimenten betekenen een omslag omdat er in plaats van aanbod financiering sprake is van financiering van de deelnemers in de vorm van vouchers. De experimenten vraagfinanciering in techniek en IT zijn gestart in september 2016. Studenten hebben bij een select aantal opleidingen recht op vouchers van € 1.250 euro per module die zij naar eigen keuze kunnen inzetten. Het gaat om opleidingen die modulair zijn opgezet en daardoor beter aansluiten bij de wensen en eisen van studenten. Omdat de experimenten in de zorg & welzijn pas in 2017 zijn gestart is de groei nog niet zichtbaar in de tussenevaluatie maar uit eerste inventarisaties onder private hogescholen blijkt dat ook hier veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

Wilt u meer weten over vraagfinanciering

Het levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is bedoeld voor iedereen die een opleiding wil gaan volgen, maar geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct). Voor hen bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden toch geld te lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Meer weten over het levenlanglerenkrediet?

 Eerder verschenen: NRTO blij met leven lang leren experiment