Nieuws

> Groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard

Groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard

Foto: Hans Willen en Hans de Boer

De bedrijfstak van private opleiders is gegroeid naar een omzet van € 3,4 miljard per jaar. Op de algemene ledenvergadering van branchevereniging NRTO prees VNO-NCW voorzitter Hans de Boer deze bedrijfstak vanwege zijn omzet en inzet. De omzet laat het ondernemerschap zien, de inzet is dat jaarlijks bijna anderhalf miljoen Nederlanders worden geholpen met goede opleidingen zodat ze hun werk beter kunnen doen of een nieuwe baan kunnen vinden. ‘Jullie zijn ondernemers die luisteren naar de vraag van de klant. Jullie geven inhoud aan een leven lang leren. Jullie kracht zit in maatwerk, dat is ook wat werkgevers en werknemers willen’, zo complimenteerde Hans de Boer de leden van het NRTO.

Gelijk speelveld

Hans de Boer pleitte voor een gelijk speelveld met het bekostigd onderwijs. Vraagfinanciering in de vorm van leervouchers is volgens hem een eerste stap om een gelijk speelveld te creëren. ‘Maar er zijn nog veel meer verbeteringen denkbaar in de opleidingenbranche en ik wil daar graag met u over nadenken en aan werken’, aldus Hans de Boer. In de samenleving is een duidelijke trend zichtbaar, een waarbij de overheid activiteiten afstoot en de samenleving steeds meer zelf moet doen. Vraagfinanciering is dan ook een logisch gevolg.

Marktmonitor

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de NRTO overhandigde Hans Hillen (voorzitter van de NRTO) het eerste exemplaar van de ‘marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen’ aan Hans de Boer. In deze SEO marktmonitor is een toename te zien van kortere opleidingen. Tevens is er een verschuiving waarneembaar van contactonderwijs naar gecombineerde vormen, zoals een deel online en een deel klassikaal. ‘De resultaten uit dit onderzoek onder aanbieders van opleiders sluit naadloos aan op zeer recent onderzoek van NIDAP onder 3000 deelnemers aan opleidingen. Ook daaruit bleek dat deelnemers maatwerk willen. Denk daarbij aan het volgen van een opleiding ’s avonds, online, in het weekend of op de werkplek. Dit maatwerk past natuurlijk in deze tijd van snelle veranderingen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de markt een groei laat zien.’ aldus Ria van ‘t Klooster (directeur NRTO).

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De NRTO is de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks in deze sector circa 1,3 miljoen mensen, voornamelijk volwassenen, worden opgeleid en dat er € 3,4 miljard (2015) wordt omgezet. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging.