> Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Omscholingstraject 'Make IT Work' nu ook in noordelijke provincies van start

IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, heeft een positief besluit ontvangen voor de Human Capital-aanvraag ‘Make IT Work in Noord-Nederland’. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de drie noordelijke provincies gaan het project voor drie jaar subsidiëren. Het omscholingstraject Make IT Work levert een bijdrage aan het oplossen van de mismatch tussen vraag naar en aanbod van ICT’ers in het Noorden. Dit meldt Hanzehogeschool.

Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma. Accounting geeft de beste startpositie op de arbeidsmarkt. Alumni vinden snel (vast) werk met een hoog inkomen. Archeologie is minder kansrijk. De arbeidsmarktpositie bij de start van iemands carrière is van grote invloed voor het toekomstige succes op de arbeidsmarkt. Een matige startpositie haal je binnen tien jaar nog moeilijk in. Dit blijkt uit analyse naar zeventig masterstudies.

Groei aantal deeltijdstudenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs

Uit het tussenverslag monitor experimenten flexibilisering en vraagfinanciering dat door ResearchNed is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat er een toename is van het aantal studenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs.

Pagina's