Nieuws

> Hogescholen werken aan uitbreiding deeltijdonderwijs

Hogescholen werken aan uitbreiding deeltijdonderwijs

Hogescholen nemen het initiatief om het studeren in deeltijd aantrekkelijker te maken voor volwassenen die zich willen bij- of omscholen. Samen met werkgevers en in onderlinge afstemming, werken hogescholen aan een onderwijsaanbod dat aansluit bij de behoefte en kennis van de volwassen deeltijdstudent. Het ministerie van OCW maakte vandaag de condities bekend op basis waarvan hogescholen met pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering kunnen starten. De brief die de minister daarover naar de Tweede Kamer stuurde, bevat volgens de hogescholen positieve ingrediënten voor meer flexibilisering.

Onderwijs op maat 

Veel deelnemers aan deeltijdopleidingen hebben werkervaring, een drukke baan en/of verantwoordelijkheden in familie- of gezinsverband. Een opleiding in deeltijd die qua inhoud en tijdsplanning daarbij aansluit, maakt het voor meer mensen aantrekkelijker om een Associate degree, Bachelor of Master opleiding met een diploma af te ronden. De combinatie met online leren en leren op de werkplek biedt daarbij extra interessante mogelijkheden. In de recent gepresenteerde strategische visie '#hbo2025 Wendbaar & Weerbaar' van de Vereniging Hogescholen is meer onderwijs op maat, een van de speerpunten van de hogescholen. In gezamenlijk overleg werken ze aan een flexibel deeltijdaanbod waarbij de samenwerking met - vaak regionale - werkgevers essentieel is.

Pilots flexibilisering 

De pilots flexibilisering en de experimenten vraagfinanciering gaan van start vanaf het studiejaar 2016. Bij de pilots mogen de hogescholen de vaste onderwijsprogramma’s loslaten en mag worden gewerkt op basis van ‘leeruitkomsten’. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen. Op deze manier kan het onderwijsaanbod meer worden afgestemd op wat de volwassen deeltijdstudent al aan kennis en vaardigheden heeft. Hogescholen zien in de pilots veel mogelijkheden om het leven lang leren een impuls te geven en zullen hier actief aan deelnemen.