Nieuws

> Hogeschool en ROC's ontwikkelen traject voor beginnend docent beroepsonderwijs

Hogeschool en ROC's ontwikkelen traject voor beginnend docent beroepsonderwijs

De Hogeschool Rotterdam en de ROC's Albeda College, Da Vinci College Dordrecht en Zadkine Rotterdam gaan samen een leer- en loopbaantraject opzetten om beginnende docenten voor het beroepsonderwijs op te leiden. Dit zullen zij doen onder de noemer Boss-project (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie). 

Het Boss-project is opgezet om beginnende docenten in het mbo zo goed mogelijk te begeleiden bij het verwerven van hun bekwaamheden en hen ook het gevoel te geven competent te zijn. Door de begeleiding moet ook de uitstroom van jonge docenten beperkt worden.
 
Om het traject de gewenste invulling te geven heeft inmiddels een eerste brainstormsessie plaatsgevonden. Tijdens de sessie is een antwoord gezocht op de vraag wat essentiële bouwstenen zijn in een curriculum van een opleiding voor docenten in het beroepsonderwijs en welke elementen terug moeten komen in een inwerkprogramma voor de komende mbo-docenten. 
 
Bij de brainstormsessie waren diverse partijen aanwezig. Zo hebben studenten, beginnende docenten, directeuren, lectoren en beleidsmedewerkers hun visie kunnen inbrengen. 
 
Halverwege oktober zal een concreet werkprogramma voor het Boss-project beschikbaar zijn.