Nieuws

> Honderden werklozen in Duitsland aan de slag

Honderden werklozen in Duitsland aan de slag

Werkende mensen met verschillende beroepen

Honderden Nederlandse werklozen kunnen binnenkort aan de slag in Duitsland en België, net over de Nederlandse grens. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor bijna 5 miljoen euro vrijgemaakt, de rest van de 9,7 miljoen komt van sociale partners. De provincies Groningen, Drenthe en Limburg verdelen 600 banen. Noord-Brabant en Zeeland samen de overige 200. Vakbond FNV gaat de kar trekken.

Faillisementen

In de grensregio liggen banen vaak niet voor het oprapen, denk aan arme regio’s als Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Dat komt doordat er bedrijven failliet zijn gegaan of gekrompen zijn. Toevallig is er net over de grens vaak wel behoefte aan werknemers. De komende twee jaar gaat vakbond FNV honderden werkzoekenden op deze manier aan een baan helpen. FNV-bestuurder Gijs van Dijk: ‘Met dit plan kunnen de grensregio’s de banden aanhalen met de regio’s in Duitsland en België, waardoor de regionale arbeidsmarkt een impuls krijgt. En hierdoor wordt de positie van Nederlandse werkzoekenden op de arbeidsmarkt versterkt. De banen liggen in de grensregio’s niet voor het oprapen, dus dit is goed nieuws voor hen.’

Techniek en zorg

Er zullen 120 mensen van werk in Nederland naar werk over de grens worden bemiddeld en 520 mensen uit de WW aan een baan worden geholpen. Ook worden er 160 mensen vanuit de bijstand of als ZZP'er aan het werk geholpen over de grens. De meeste kansen zijn er in een technisch beroep of in de landbouw, logistiek, horeca, zorgberoepen en onderwijs. Zo is er werk in de elektrotechniek, bijvoorbeeld in de richting windenergie. Ook is er werk in de productie en assemblage van auto’s.

Bijscholing 

Volgens het ministerie zullen de Nederlandse werknemers nog wel bijgeschoold moeten worden, ook al hebben ze veel ervaring. ‘Niet alleen om de taal goed te leren spreken, maar ook om te leren welke regels er op de werkvloer gelden. Zo zijn bijvoorbeeld de veiligheidseisen in het buitenland anders dan in Nederland.’

Sociale partners 

Er is ruim 9,7 miljoen euro beschikbaar voor het plan, waarvan het ministerie SZW 4,9 miljoen bijdraagt, sociale partners betalen de andere helft. Het geld is vooral bedoeld voor de extra scholing. Bij het plan werkt de FNV samen met de andere sociale partners, het UWV, de VNG en de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen.