Nieuws

> Honderdste sectorplan van start

Honderdste sectorplan van start

Vandaag was het startschot voor het honderdste sectorplan. Het gaat hier om het plan MKB Werkoffensief voor het Midden- en Kleinbedrijf in de regio Rotterdam. Honderd mensen die bedreigd worden met ontslag en driehonderd mensen die werkloos thuis zitten, worden komende twee jaar in Rotterdam begeleid naar een baan. Een belangrijk doel van het sectorplan is het werven en zichtbaar maken van vacatures in kansrijke beroepen in de regio Rotterdam.

Het sectorplan is een samenwerking van MKB Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Albeda College, Hogeschool InHolland, FNV, Nextworker en Werkgeverssector Rijnmond. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor dit plan 1,8 miljoen euro subsidie beschikbaar. De betrokken partijen investeren de andere helft.

Het MKB in de regio Rotterdam heeft vacatures, maar voor werkzoekenden zijn die niet altijd vindbaar. Een aantal kleine ondernemers weet op hun beurt niet altijd precies hoe ze de functie moeten omschrijven en kunnen daardoor ook de juiste mensen niet vinden. Er is bij de werkgevers in de regio met een klein bedrijf behoefte aan mensen in de leasure (bediening, kok, gastvrouw), aan koeriers, chauffeurs en onderhoudsmonteurs, commercieel medewerkers en winkelpersoneel. Het sectorplan voorziet verder in scholing en bijscholing van mensen en het begeleiden en bemiddelen naar werk.

De afgelopen twee jaren, vanaf oktober 2013 tot en met september 2015, konden sociale partners in sectoren en of regio’s een plan indienen en daarmee beroep doen op subsidie (maximaal 50% van de investering) om de arbeidsmarkt te verbeteren en zo mensen te helpen met bij- of omscholing voor hun toekomst of met een mobiliteitstraject naar een kansrijk beroep. Inmiddels zijn er honderd sectorplannen van start.