Nieuws

> Jeugd Werkt: samenwerking tussen scholen en gemeenten wordt versterkt

Jeugd Werkt: samenwerking tussen scholen en gemeenten wordt versterkt

De afgelopen twee jaar is het aantal werkzoekende jongeren in regio Noord-Holland Noord verdubbeld. Ruim 1.300 hebben hun opleiding niet of beperkt afgemaakt tot het niveau van een startkwalificatie* en hebben weinig kans op werk op de toch al krappe arbeidsmarkt. Dit is voor onderwijs en overheid in de regio aanleiding geweest om 1,6 miljoen, gedeeltelijk gesubsidieerd door landelijk middelen, beschikbaar te stellen om deze doelgroep aan werk en of school te helpen.

Onder de naam AJW 2.0 is in oktober 2013 is een Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord gestart. De Plaatsingsbonus is hierbij  een beproefd instrument om werkgevers tegemoet te komen voor het beschikbaar stellen van leerwerk- of werkervaringsplek. Inmiddels zijn 100 jongeren geplaatst. Dit succes is vooral geboekt voor de categorie jongeren van het speciaal en praktijk onderwijs. Voortgezet speciaal en praktijkonderwijsinstellingen, UWV, gemeenten en jeugdzorg  werken hiervoor nauw samen in regionale Arbeidsadviesteams (AAT) en dat werpt zijn vruchten af.

MBO-instellingen en gemeenten hebben onlangs afgesproken op welke manier de resultaten voor de grootste doelgroep kan worden verbeterd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de aanpak ‘vroegtijdig schoolverlaten’ zoals die in de regio is ontwikkeld. Binnenkort wordt een campagne gestart om jongeren en werkgevers te wijzen op de mogelijkheden die geboden worden, zoals een Plaatsingsbonus voor werkgevers en begeleiding van jongeren.

Voor meer informatie over het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid en de Plaatsingsbonus kunt u hier terecht en voor meer informatie over de samenwerking kunt u terecht bij Jelle Blom, projectcoördinator Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0, jelleblom@rpa-nhn.nl of 06-51956038.

Voor meer informatie over de Plaatsingsbonus en andere subsidies kunt u terecht op www.subsidiecalculator.nl.

* Een startkwalificatie is een diploma op mbo-niveau 2, havo of vwo

RPA Noord-Holland Noord, 27 maart 2014

Categorieën: