> Jongeren

Jongeren

Kabinet wil steun aan scholingsinstituten voor moeilijk lerende jongeren verlengen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de subsidieregeling voor scholing van jongeren met ernstige studiebelemmeringen (ESB-regeling) met drie jaar te verlengen tot eind 2020. Uit een evaluatie blijkt dat de helft van de deelnemers, die vaak kampen met een meervoudige problematiek, na een scholingstraject succesvol is geplaatst op betaald werk.

De vrees is dat deze kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als de regeling stopt.

Pagina's