> Jongeren

Jongeren

SBB publiceert trends, feiten en cijfers

Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over een stages en leerbanen, de inhoud van opleidingen en een doelmatig aanbod van mbo-opleidingen dat aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt.

Het overleg vindt plaats in acht sectorkamers. SBB presenteert de trends, feiten en cijfers op basis waarvan sectorkamers advies geven en acties in gang zetten.

Pagina's