Nieuws

> Kabinet, bedrijfsleven en scholen steken ruim €70 mln in innovatiever beroepsonderwijs

Kabinet, bedrijfsleven en scholen steken ruim €70 mln in innovatiever beroepsonderwijs

Minister Jet Bussemaker

Een Food Lab in Zeeland, een nieuwe opleidingsformule voor de productietechniek in Limburg, een Creative Lab in Arnhem en een Waddencampus in het noorden van Nederland. Dit zijn vier van de in totaal 29 vernieuwende initiatieven van 300 bedrijven en 48 scholen die vandaag groen licht kregen van minister Jet Bussemaker (Onderwijs).

De bewindsvrouw maakte dat vandaag bekend tijdens een bezoek aan Arnhem. Ze bezocht daar het Creative Lab, een nieuw ‘mode-laboratorium’ waar mbo-ers, hbo-ers en modeontwerpers samen modecollecties voor hun rekening nemen, van ontwerp tot verkoop. In totaal is voor de 29 projecten € 72 mln beschikbaar uit het Regionaal Investeringsfonds MBO, een cofinanciering van overheid, ondernemers en onderwijs.

Minister Bussemaker wil de baankansen van mbo-studenten vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn.

Bussemaker brengt met haar fonds deze noodzakelijke investeringen bijeen en laat partijen samen gericht investeren in innovatief beroepsonderwijs dat beter aansluit op ontwikkelingen in de regio.

‘Het is fantastisch wat scholen en bedrijven samen van de grond weten te krijgen door gericht te kijken naar wat hun regio nodig heeft en waar dus toekomstige baankansen liggen voor jongeren. Kijk naar initiatieven als het Food Lab, een nieuwe Waddencampus of het Creative Lab hier in Arnhem.
 
De opbrengst van geld dat hier wordt geïnvesteerd landt direct in de praktijklokalen van ons beroepsonderwijs. Studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school en beginnen straks beter voorbereid op hun toekomstige werkplek. Bedrijven profiteren op hun beurt omdat zij investeren in toekomstige werknemers die klaar zijn om te beginnen,'’ aldus Bussemaker.

Gezamenlijke aanvraag

De aanvragen zijn ingediend door samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, aangevuld met gemeenten, provincies, vmbo-scholen en hogescholen. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld beoordeelde de voorstellen op criteria als aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, uitvoerbaarheid en duurzaamheid van het  samenwerkingsverband. Van de 53 aanvragen zijn er 29 gehonoreerd. Hiermee is €24 miljoen euro subsidie gemoeid, aangevuld met twee derde cofinanciering van het bedrijfsleven en de regio. Hiermee ontstaat een totale investering van €72 miljoen voor het opstarten van deze duurzame publiek-private samenwerkingsverbanden.

Met het Regionaal Investeringsfonds mbo stelt Bussemaker in vier jaar tijd in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal kan er daarmee €300 miljoen worden geïnvesteerd in betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk.

Categorieën: 
Mbo