Nieuws

> Kwart werkgevers klaagt over vaardigheden werknemers

Kwart werkgevers klaagt over vaardigheden werknemers

Een kwart van de werkgevers vindt dat zijn werknemers niet over de juiste vaardigheden beschikken. Dat blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau Insight onder 405 werkgevers en 1210 werknemers in Nederland en België. Zowel werkgevers als werknemers zien onvoldoende het belang om zich te blijven ontwikkelen.

De helft van de geënquêteerde werkgevers vindt dat nieuwe kennis binnen hun organisatie te weinig wordt ontwikkeld en gedeeld. Oorzaak is dat zij door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onvoldoende greep krijgen op hun personeel. Werknemers hebben meerdere banen, er is discussie over een kortere werkweek, terwijl intussen technologische ontwikkelingen doorgaan. Werkgevers zien investeren in kwaliteit, vaardigheden en kennis van medewerkers en het vergroten van betrokkenheid en professionaliteit van hun medewerkers dan ook als hun grootste uitdagingen.

Geen noodzaak

Vooralsnog ziet de helft van de werknemers niet de noodzaak nieuwe vaardigheden op te doen om mee te kunnen op de arbeidsmarkt van de toekomst, blijkt uit het onderzoek van Insight dat in opdracht van Tempo-Team is verricht. Daar staat tegenover dat een derde van de werknemers denkt dat zijn baan binnen tien jaar zal veranderen of verdwijnen door technologische ontwikkelingen.

De arbeidsmarkt van de toekomst speelt zich in toenemende mate af op sociale media. Echter, slechts 35% van de werkgevers is er actief om nieuw talent aan te trekken.

Knop om

Volgens Joost Heeroma van Tempo-Team moeten werkgevers en werknemers ‘de knop omzetten en tot actie overgaan’. ‘Zij zullen sneller mee moeten om het kennisniveau op peil te houden en de juiste capaciteiten en medewerkers in huis te houden en halen.’ Werkgevers moeten daartoe in kaart brengen wat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt en ‘investeren om te lacunes in te vullen’.