> Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Oproep aan politiek: ‘Investeer ook in de ‘vergeten’ laaggeletterden’

Er zijn extra investeringen nodig om ‘vergeten’ laaggeletterden bij de maatschappij te betrekken. De kloof tussen geletterden en ongeletterden in Nederland neemt anders verder toe. Dit schrijven de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), de MBO Raad, Stichting Lezen & Schrijven, Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheken in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW over het terugdringen van laaggeletterdheid. Op 13 juni vergadert de commissie over dit onderwerp.

Nederlands Leren Loont! Samen met private opleiders werken aan inburgering en integratie

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (de NRTO) heeft een nieuwe publicatie uitgbracht: Nederlands leren loont! Samen met private opleiders werken aan inburgering en integratie. In deze publicatie treft u tal van voorbeelden aan van opleiders die lid zijn van de NRTO die inburgeraars begeleiden. Dit zijn opleiders met het NRTO-keurmerk, naast het Blik op Werk-keurrmerk. Het betreft een selectie van de mogelijkheden.  

Week van de alfabetisering 2018

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september 2018 de Week van de Alfabetisering. De voorbereidingen zijn al in volle gang! Tijdens de Week van de Alfabetisering kunt u allerlei goede daden verrichten die te maken hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo draagt u bij aan een geletterd Nederland.

U kunt de acitiviteiten die u organiseert aanmelden via de website van de Week van de Alfabetisering. 

Pagina's