> Leerwerkloket in de media

Leerwerkloket in de media

Diploma voor medewerkers Medical Groep

Op vrijdag 6 juli hebben 12 medewerkers van Medical Groep hun mbo-diploma verzorgende ig in ontvangst genomen. In samenwerking met werkgever Medical Groep, opleider Friese Poort, UWV en LeerWerkLoket Fryslân is het eenjarige scholingstraject opgezet om het dreigend tekort aan verzorgende ig op te vangen.

Om dit innovatieve traject tot stand te laten komen, heeft Medical Groep extra praktijkbegeleiders opgeleid en heeft Friese poort de opzet van de opleiding aangepast. Het scholingstraject is betaald uit de regeling van de scholingsvoucher langdurige zorg van het UWV.

Arbeidsmarktgerichte LOB

De afgelopen jaren staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda, binnen het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt. In de regio ’s-Hertogenbosch zijn we, gestimuleerd door de gemeente, sinds 2009 bezig om LOB te professionaliseren. Als loopbaanadviseur van het servicepunt Leren en Werken/UWV is mij gevraagd de scholen in deze regio te ondersteunen in het professionaliseren van de LOB-leerlijn. Er ontstaat steeds meer noodzaak om arbeidsmarktinformatie en -ontwikkelingen een belangrijke rol te geven in die leerlijn.

Pagina's