Nieuws

> Eerste LeerWerkMarkt Drechtsteden druk bezocht

Eerste LeerWerkMarkt Drechtsteden druk bezocht

Leerwerkmarkt Drechtsteden

Ruim 180 kandidaten hebben gereageerd op de oproep om zich aan te melden voor de LeerWerkMarkt. Doel van deze markt was om werkzoekenden en schoolverlaters nog voor de zomervakantie de gelegenheid te bieden om in te stromen op BBL- vacatures of stages met baangarantie.

Meer dan 140 kandidaten hebben hun cv en wensen ingediend. Uiteindelijk zijn er 83 kandidaten uitgenodigd voor de LeerWerkMarkt.

Aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid

De Markt was ook voor ouderen bedoeld maar was met name in het kader van de bestrijding van de Jeugdwerkloosheid georganiseerd. Tweederde van de bezoekers was jonger dan 27 jaar. Op informele wijze konden bedrijven, werklozen en schoolverlaters met elkaar kennis maken. Er waren ruim dertien bedrijven en organisaties die BBL-plekken en korte trainingsprojecten met baangarantie in de aanbieding hadden. Verschillende kandidaten gaven aan ‘alles te willen doen als ze maar werk hebben’. Ze kregen echter de boodschap mee vooral iets te gaan doen wat zij ook leuk vinden, anders kun je het niet vol houden.

Organisatie

De organisatie was in handen van het LeerWerkLoket Alblasserdam-Vijheerenlanden en het LeerWerkloket Drechtsteden. Zij hebben kandidaten opgeroepen, geselecteerd en uitgenodigd om te komen. Na afloop zijn er tussen de LeerWerkLoketten en de bedrijven tips en ervaringen uitgewisseld.

Vragen

Met vragen over leren en werken kunt u via de website contact opnemen met:

LeerWerkLoket Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
LeerWerkLoket Drechtsteden

Leerwerkloket: