Nieuws

> ‘Laaggeletterdheid is een serieus probleem!’

‘Laaggeletterdheid is een serieus probleem!’

Mariette Hamer CCL

Ex-politica Mariëtte Hamer, nu voorzitter van de SER, sprak op 5 september in Leeuwarden over laaggeletterheid. ‘Laaggeletterdheid is een serieus probleem. Er zijn meer dan twee miljoen mensen in Nederland die er mee kampen. Zouden we dit probleem oplossen, dan zouden we een miljard kunnen verdienen’. Hamer was als gast van de Commerciële Club Leeuwarden (CCL) en Gemeente Leeuwarden, die in samenwerking met het leerwerkloket, Stichting Lezen en Schrijven en ROC Friesland College een bijzondere bijeenkomst over dit onderwerp organiseerde in het Oranje Hotel Leeuwarden.

Tijdens de bijeenkomst werden de ondernemers bewust gemaakt van hun mogelijke rol in de bestrijding van laaggeletterdheid. Meer dan de helft van de laaggeletterden heeft een baan en toch is het probleem op de werkvloer vaak niet zichtbaar. “De economie in Nederland groeit als kool, de techniek neemt veel over, maar er zullen steeds meer banen nodig zijn” vertelt Hamer. “Daarom moet je nu laaggeletterdheid aanpakken. Door alert te zijn binnen je bedrijf en door het bespreekbaar te maken. En alle werknemers moeten mee met de ontwikkelingen, leren is leuk”.

Binnen de gemeente Leeuwarden en het Friesland College zijn er tal van mogelijkheden die ondernemers kunnen aangrijpen om iets aan het verhogen van de vaardigheden van hun werknemers te doen. De werknemer kan individueel aan de slag en er kan ook een training bij het bedrijf zelf gegeven worden. En je hoeft er niets voor te betalen. Het aanbod is altijd maatwerk en er is snel resultaat te behalen.

Nivo Noord en Omrin hebben beiden goede ervaringen met werknemers die een training hebben gevolgd; “je ziet het zelfvertrouwen groeien, mensen durven meer en mensen worden productiever”.

Over Mariëtte Hamer

Hamer heeft tijdens haar carrière erg dicht bij het vuur van werk en arbeid gezeten. Echt bekend werd ze toen ze in 1998 lid werd van de Tweede Kamer. Zij was daar lange tijd onderwijswoordvoerder voor de PvdA. Daarnaast hield zij zich onder andere bezig met kinderopvang en arbeid en zorg. Vanaf 2006 was Hamer woordvoerder sociale zaken en arbeidsmarkt. Vanaf januari 2008 verving Hamer overigens tijdelijk Jacques Tichelaar als fractievoorzitter. Na zijn aftreden werd ze op 22 april 2008 door de fractieleden verkozen tot zijn opvolger. Hamer bleef fractievoorzitter tot de komst van Job Cohen bij de verkiezingen van 2010.

Hamer is deze maand (september 2017) drie jaar voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Voor wie het niet wist: deze Raad adviseert de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid.

Bron: Commerciële Club Leeuwarden

Leerwerkloket: