Nieuws

> Meer jongeren aan de slag bij Defensie

Meer jongeren aan de slag bij Defensie

Uwv logo

UWV, overheden en Defensie gaan samen maatregelen treffen om meer jongeren aan het werk te helpen. Defensie krijgt via 5 arbeidsmarktregio's in Nederland 500 jonge sollicitanten op reguliere vacatures extra. Daarnaast volgen 100 jongeren een zogenoemde 'train-them-in'-opleiding en nog eens 100 een werkfitstage.

Dit maakten Defensie, het UWV, de gemeente Leeuwarden bekend namens de arbeidsmarktregio Friesland en ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk. Dat gebeurde donderdag bij de marine in Den Helder. De komende tijd worden de afspraken ondertekend met de arbeidsregio's in Emmen, Groningen, Rotterdam en Zwolle.

Volgens Sterk kan Defensie een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. ‘Defensie heeft elk jaar weer duizenden jongeren nodig. Met de ondertekening van de intentieverklaring tonen alle partijen dat zij zich willen inzetten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt’, zei zij.
Vorig jaar leidde UWV 3400 jeugdige werkzoekenden naar de wervers van de krijgsmacht. Na het selectieproces werden er 750 mensen aan een baan geholpen.

Train-them-in

Aan het begin van het schooljaar 2014 - 2015 worden twee proeven met een train-them-in-opleiding gehouden. Dat betekent dat tijdens de zes maanden durende opleiding de screening van de jongeren voor de Verklaring Omtrent Gedrag plaatsvindt en niet vooraf zoals gebruikelijk is. Dat gebeurt in samenwerking met de ROC's in de diverse regio's. Ook onderzoeken de opleidingsinstituten of de jongeren een technische opleiding kunnen volgen. Na het succesvol afronden van het opleidingstraject krijgen deelnemers een aanstelling. In die tijd kunnen zij een diploma behalen.

Werkfitstage

Een werkfitstage zorgt dat een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt in drie maanden arbeidsfit is. Ze doen vaardigheden op, waardoor ze een grotere kans maken op een baan bij een werkgever. Na afloop ontvangen ze een certificaat.

Jaarlijks heeft Defensie 4.000 nieuwe medewerkers nodig en 3.000 opleidingsplaatsen. Voor zowel de vacatures als de opleidingsplaatsen geldt over het algemeen een maximumleeftijd van 27 jaar. Daarmee is Defensie een grote werkgever met goede kansen voor jongeren zowel met als zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van bestaande afspraken tussen UWV en Defensie levert UWV jaarlijks duizenden sollicitanten, voornamelijk jongeren met een werkloosheidsuitkering.

UWV, 28 maart 2014

Leerwerkloket: