Nieuws

> Wurkje foar Fryslân

Wurkje foar Fryslân

Wurkje foar Fryslan

Provincie Frsylân gaat met met het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân de komende jaren €300 miljoen investeren in de Friese samenleving. Het belangrijkste aandachtspunt is dat creeeren van nieuwe banen, waardoor mensen weer aan het kunnen. Want werk raakt iedereen.

Begin dit jaar is Wurkje foar Fryslân gestart met het werkervaringsproject Talint foar Fryslân. Met dit project helpt de provincie 190 pas-afgestudeerde mbo’ers, hbo’ers en wo’ers aan één jaar werkervaring. In totaal heeft de provincie 612 aanvragen ontvangen, in de categorieën profit en non-profit. De openstelling van de subsidieregeling Talint foar Fryslân is daarmee een succes en zet letterlijk deuren open voor pas-afgestudeerden en Friese werkgevers. Inmiddels hebben alle aanvragers bericht gehad in de vorm van een verleningsbrief of afwijzingsbrief. De eerste trainee vacatures staan zelfs al online, bijvoorbeeld op www.werkeninfriesland.nl

Daarnaast stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar om gekwalificeerd personeel op te leiden voor alle nieuwe zuivelfabrieken in Fryslân en daarbuiten. Het bedrag uit investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’ is bestemd voor de Dairy Chain, een keten van samenwerkende partijen binnen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Binnen Dairy Chain werken partijen samen om een sterke zuivelketen te realiseren. Het betreft Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Nordwin College, Friesland College, Dairy Campus en UCF. Deze instellingen werken samen met FrieslandCampina, A-Ware, Fonterra, Ausnutria –Hyproca , AB vakwerk, Innexus (het netwerk van Food-bedrijven in Noord Nederland), de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen en de provincie Fryslân.

Er is een samenwerking met de nog in aanbouw zijnde zuivelfabriek Ausnutria Hyproca in Heerenveen. Een groep van 36 werkzoekenden volgt een opleiding tot procesoperator. Een groep van 22 mensen volgt met behoud van uitkering een opleiding van vier maanden bij Lypack in Leeuwarden. Daarna is er zicht op loondienst bij Ausnutria. Het andere deel krijgt een avondopleiding en komt ook uiterlijk in april in dienst. Het bedrijf werkt in de werving en opleiding samen met de gemeenten, het Friesland College en het UWV.

Leerwerkloket: