Nieuws

> Samenwerking in Rivierenland tegen Laaggeletterdheid

Samenwerking in Rivierenland tegen Laaggeletterdheid

Logo Stichting Lezen & Schrijven

Op woensdag 25 maart ondertekenen ROC Rivor en Bibliotheek Rivierenland, samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en regionale bedrijven het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Rivierenland. De officiële ondertekening vormt de eerste concrete stap in de samenwerking tussen de diverse partijen om laaggeletterdheid in deze regio terug te dringen.

Het aantal laaggeletterden in de regio Rivierenland is 23.000, dat is bijna 1 op 9 inwoners. Tot op heden is het niet gelukt laaggeletterdheid terug te dringen. In juni 2014 namen ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland en de Stichting Lezen en Schrijven het voortouw en organiseerden samen een expertmeeting waar tientallen organisaties aan deelnamen. Conclusie was dat het goed zou zijn een Bondgenootschap Geletterdheid te sluiten en met vereende krachten het probleem van laaggeletterdheid te lijf te gaan.

Commitment

Met het sluiten van het bondgenootschap gaan de partijen een samenwerking aan voor de periode 2015-2017. In het Convenant en het daaraan gekoppelde Activiteitenplan Laaggeletterdheid worden afspraken en actiepunten vastgelegd waaraan de bondgenoten zich de komende drie jaren committeren. In grote lijnen gaat het om herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden; het aanpassen van de communicatie van organisaties naar een basisniveau; het organiseren van activiteiten ter bewustwording en taboedoorbreking van laaggeletterdheid en het delen van kennis. Met het aangaan van het bondgenootschap onderstrepen de deelnemende organisaties het belang en het nut van het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio.

Donderdag 12 maart besteedde Omroep Gelderland aandacht aan dit onderwerp in de uitzending Gld Vandaag. In deze uitzending waren beelden te zien van taallessen bij ROC Rivor. Benieuwd? Bekijk dan hier de uitzending (vanaf 09:10).

ROC Rivor, 19 maart 2015

Leerwerkloket: 
Categorieën: