Nieuws

> Strijd tegen laaggeletterdheid in regio Rivierenland

Strijd tegen laaggeletterdheid in regio Rivierenland

Heel veel dobbelstenen met letters op de zijkanten

Uiteenlopende organisaties hebben woensdag 25 maart samen een belangrijke stap gezet om laaggeletterdheid in de regio Rivierenland terug te dringen. Met de ondertekening van het convenant 'Bondgenootschap voor Geletterdheid' committeren 36 bondgenoten zich aan de structurele aanpak van dit onopvallende maar hardnekkige probleem. Dit hardnekkige probleem kost de regio jaarlijks negen miljoen euro.

Het stimuleren van geletterdheid leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en beroep op sociale voorzieningen. Bovendien helpt het mensen uit hun isolement. Redenen genoeg voor organisaties om zich hier voor in te willen zetten. Het aantal laaggeletterden in Rivierenland is 23.000, dat is bijna 1 op 9 inwoners.

Ambassadeurs

Tijdens een geanimeerde lunchmeeting in Tiel, kwamen de 36 partijen, onder wie gemeenten, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven op initiatief van Bibliotheek Rivierenland, ROC Rivor en Stichting Lezen en Schrijven bij elkaar. Onder de aanwezigen waren naast de bondgenoten ook een aantal taalambassadeurs die over hun ervaringen vertelden. Eén van hen vertelde dat hij vroeger altijd heeft kunnen werken, ondanks het niet goed kunnen lezen en schrijven, maar dat hem dat in deze tijd niet gelukt zou zijn. Hij adviseerde iedereen die met hetzelfde probleem kampt, de stap te zetten om naar school te gaan.

Samenwerking

Met het sluiten van het bondgenootschap gaan de partijen een samenwerking aan voor de periode 2015-2017. Daarbij gaat het in eerste instantie om een brede erkenning van het probleem. Daarnaast om het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden; het aanpassen van de communicatie van organisaties naar een basisniveau; het organiseren van activiteiten ter bewustwording en taboedoorbreking van laaggeletterdheid en het delen van kennis.
 
Het plaatsen van de handtekeningen is slechts het begin van de meerjarige samenwerking. De kersvers aangestelde Taalregisseur/Regiomanager Lisanne van Iterson van Bibliotheek Rivierenland inventariseert de komende periode hoe de bondgenoten met elkaar in actie zullen komen. Zij gaat in gesprek met alle partijen en stelt op basis daarvan het activiteitenplan 2016-2018 op, waarmee zij op concrete resultaten gaat sturen.

Groepsfoto van samenwerking laaggeletterdheid

Leerwerkloket: